1812 Boutique Hostel, 21 Nguyễn Cao Luyện

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 21 Nguyễn Cao Luyện, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3941 812
Trang web
Vị trí chính xác 160.695.066, 1.082.423.412


Hình ảnh

Xem thêm:  NAM cafe - 36 Dong Da, 36 Đống Đa