1999 STEAK l Mì Ý l Hamburger l Salad l Xúc Xích Đức l Nhà Hàng Steak Ngon l Món Ngon Mỗi Ngày, Khu dân cư Trung Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 28 Đường số 7, Khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0843 431 999
Trang web 1999steak.com
Vị trí chính xác 107.387.219, 1.066.907.178