7 Gift Shop (Shop Quà Tặng), Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 714/29 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 338 34 21
Trang web 7giftshop.com
Vị trí chính xác 107.538.579, 1.066.606.534


Địa chỉ 7 Gift Shop (Shop Quà Tặng) ở đâu?

714/29 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của 7 Gift Shop (Shop Quà Tặng) như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-19:00], Thứ Năm:[09:00-19:00], Thứ Sáu:[09:00-19:00], Thứ Bảy:[09:00-19:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-19:00], Thứ Ba:[09:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Quà Tặng Hoàng Gia, Kênh Dương