Alisa Beauty Room, Phước Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 41 Đại Lộ 3, Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0382 030 957
Trang web
Vị trí chính xác 10.813.171.299.999.900, 10.677.457.629.999.900


Địa chỉ Alisa Beauty Room ở đâu?

41 Đại Lộ 3, Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Alisa Beauty Room như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-19:30], Thứ Năm:[09:00-19:30], Thứ Sáu:[09:00-19:30], Thứ Bảy:[09:00-19:30], Chủ Nhật:[09:00-19:30], Thứ Hai:[09:00-19:30], Thứ Ba:[09:00-19:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trang Beauty Salon, Tân Định