Azure Beach Lounge Pullman Danang, 101 Võ Nguyên Giáp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 101 Võ Nguyên Giáp, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3958 888
Trang web pullman-danang.com
Vị trí chính xác 160.409.812, 1.082.517.276


Địa chỉ Azure Beach Lounge Pullman Danang ở đâu?

101 Võ Nguyên Giáp, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Azure Beach Lounge Pullman Danang như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn 201, Cát Dài