B – Select Kiến An – Ô tô Xanh Kiến An, Cận Sơn 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1028 Trần Nhân Tông, Cận Sơn 1, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 094 880 82 32
Trang web otoxanh.vn
Vị trí chính xác 20.803.549.399.999.900, 1.066.331.972


Địa chỉ B - Select Kiến An - Ô tô Xanh Kiến An ở đâu?

1028 Trần Nhân Tông, Cận Sơn 1, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của B - Select Kiến An - Ô tô Xanh Kiến An như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[08:00-17:30], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a71e155a7ad8d:0xb8ff463f8245642e

Xem thêm:  Cửa Hàng Phụ Tùng Ô Tô Tín Nghĩa, Phường 26