Bác sĩ da liễu Hùng, Khu phố 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 87, Khu phố 2, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 094 431 71 35
Trang web
Vị trí chính xác 112.820.203, 10.612.811.239.999.900


Địa chỉ Bác sĩ da liễu Hùng ở đâu?

87, Khu phố 2, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bác sĩ da liễu Hùng như thế nào?

Thứ Tư:[17:30-19:30], Thứ Năm:[17:30-19:30], Thứ Sáu:[17:30-19:30], Thứ Bảy:[12:00-13:00], Chủ Nhật:[12:00-13:00], Thứ Hai:[17:30-19:30], Thứ Ba:[17:30-19:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x310b6b43cb6ad61b:0x881004c299353713

Xem thêm:  nha khoa ngô phúc sanh tây ninh, Bầu Đồn