Bác sĩ da liễu Thu Thảo, khu TTHC

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 06 Đ. 12, khu TTHC, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 885 70 58
Trang web
Vị trí chính xác 10.890.424, 10.676.546.599.999.900


Địa chỉ Bác sĩ da liễu Thu Thảo ở đâu?

Số 06 Đ. 12, khu TTHC, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Bác sĩ da liễu Thu Thảo như thế nào?

Thứ Tư:[17:45-20:30], Thứ Năm:[17:45-20:30], Thứ Sáu:[17:45-20:30], Thứ Bảy:[17:45-20:30], Chủ Nhật:[17:00-20:30], Thứ Hai:[17:45-20:30], Thứ Ba:[17:45-20:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d86137f945e1:0x3f46316d297729ad

Xem thêm:  Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, 215 Hồng Bàng