Bánh cá Taiyaki Thủy Nguyên, Thuỷ Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đối diện cổng trường THPT, Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0348 371 268
Trang web
Vị trí chính xác 209.233.495, 106.651.923


Địa chỉ Bánh cá Taiyaki Thủy Nguyên ở đâu?

Đối diện cổng trường THPT, Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh cá Taiyaki Thủy Nguyên như thế nào?

Thứ Ba:[15:00-20:00], Thứ Tư:[15:00-20:00], Thứ Năm:[15:00-20:00], Thứ Sáu:[15:00-20:00], Thứ Bảy:[15:00-20:00], Chủ Nhật:[15:00-20:00], Thứ Hai:[15:00-20:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7ba0c2d6c4a7:0x2b0be82f0424da28

Xem thêm:  Ẩm Thực Suối Môn, Phan