Bánh mì nướng lạng sơn, 12 Hà Khê

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 12 Hà Khê, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 094 711 94 11
Trang web
Vị trí chính xác 16.071.332.599.999.900, 10.819.177.599.999.900


Địa chỉ Bánh mì nướng lạng sơn ở đâu?

12 Hà Khê, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh mì nướng lạng sơn như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-00:00], Thứ Bảy:[06:00-00:00], Chủ Nhật:[06:00-05:00], Thứ Hai:[06:00-00:00], Thứ Ba:[06:00-00:00], Thứ Tư:[06:00-00:00], Thứ Năm:[06:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bé mùi 2, X5PQ+889, ĐT605