Bảo tàng Chiến thắng B-52, Ngọc Hồ

Thông tin địa điểm

Bảo tàng quân đội trưng bày tàn tích máy bay

Địa chỉ 157 Đội Cấn, Ngọc Hồ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 6273 0994
Trang web baotangchienthangb52.com.vn
Vị trí chính xác 21.035.434.199.999.900, 1.058.260.148


Bảo tàng lịch sử quân đội trưng bày tàn tích của máy bay chiến đấu, vũ khí và thiết bị phòng thủ.

Địa chỉ Bảo tàng Chiến thắng B-52 ở đâu?

157 Đội Cấn, Ngọc Hồ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo tàng Chiến thắng B-52 như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-11:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[08:00-11:00], Thứ Tư:[08:00-11:00], Thứ Năm:[08:00-11:00], Thứ Sáu:[Đóng cửa], Thứ Bảy:[08:00-11:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3135ab0b03755d2b:0x380e189f02bacb07

Xem thêm:  Khu du lịch Bửu Long, Khu phố 4