Báo Thanh Niên, 270 Nguyễn Đình Chiểu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 270 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3930 2302
Trang web thanhnien.vn
Vị trí chính xác 10.776.384, 106.687.783


Địa chỉ Báo Thanh Niên ở đâu?

270 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Báo Thanh Niên như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-11:45], Thứ Ba:[08:00-11:45], Thứ Tư:[08:00-11:45], Thứ Năm:[08:00-11:45], Thứ Sáu:[08:00-11:45], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hùng Phong Co,Ltd Nhạc Cụ, Âm Thanh, Chơn Thành