Bassac Restaurant, 1 Lê Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Lê Lợi, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3865 010
Trang web victoriahotels.asia
Vị trí chính xác 10.707.963.999.999.900, 10.512.442.229.999.900


Địa chỉ Bassac Restaurant ở đâu?

1 Lê Lợi, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Bassac Restaurant như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Mì Cay Seoul Bàu Bàng, Phố Thương Mại, Thị Trấn