BBQ Panda, 255 Hòa Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 255 Hòa Bình, Hiệp Tân, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 098 320 07 00
Trang web bbq-panda.business.site
Vị trí chính xác 10.773.293.899.999.900, 10.662.229.839.999.900


Địa chỉ BBQ Panda ở đâu?

255 Hòa Bình, Hiệp Tân, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của BBQ Panda như thế nào?

Thứ Năm:[16:00-23:00], Thứ Sáu:[16:00-23:00], Thứ Bảy:[16:00-23:00], Chủ Nhật:[16:00-23:00], Thứ Hai:[16:00-23:00], Thứ Ba:[16:00-23:00], Thứ Tư:[16:00-23:00]

BBQ Panda có website không?

bbq-panda.business.site

Hình ảnh

Xem thêm:  NHÀ HÀNG 3VINS, Thành phố Hạ Long