Beer Hub – Nhà Hàng Bia Tươi Đức, 79 Nguyễn Văn Linh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 79 Nguyễn Văn Linh, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 50211, Việt Nam
Số điện thoại 093 503 45 66
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.607.273, 10.821.987.469.999.900


Địa chỉ Beer Hub - Nhà Hàng Bia Tươi Đức ở đâu?

79 Nguyễn Văn Linh, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 50211, Việt Nam

Giờ làm việc của Beer Hub - Nhà Hàng Bia Tươi Đức như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-23:30], Chủ Nhật:[10:00-23:30], Thứ Hai:[10:00-23:30], Thứ Ba:[10:00-23:00], Thứ Tư:[10:00-23:00], Thứ Năm:[10:00-23:30], Thứ Sáu:[10:00-23:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Karaok M Music, 11 Lê Lợi