Bia Đức Trọc Đường Láng, Trung Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 790 Đ. Láng, Trung Hoà, Đống Đa, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 094 140 99 99
Trang web lauductroc.com
Vị trí chính xác 210.180.148, 1.058.031.056


Địa chỉ Bia Đức Trọc Đường Láng ở đâu?

790 Đ. Láng, Trung Hoà, Đống Đa, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bia Đức Trọc Đường Láng như thế nào?

Thứ Ba:[10:00-23:30], Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-23:30], Thứ Sáu:[10:00-23:30], Thứ Bảy:[10:00-23:30], Chủ Nhật:[10:00-23:30], Thứ Hai:[10:00-23:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3135ab6c56a431af:0xb91a5908ebbe154f

Xem thêm:  Đại lý Bia-Nước Ngọt Diễm Linh, Phường 5