Bia Thu Hằng, Dịch Vọng Hậu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 123 Đ. Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 097 800 78 89
Trang web bia-thu-hang.business.site
Vị trí chính xác 21.039.334.699.999.900, 1.057.901.461


Địa chỉ Bia Thu Hằng ở đâu?

123 Đ. Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bia Thu Hằng như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-22:30], Thứ Tư:[09:00-22:30], Thứ Năm:[09:00-22:30], Thứ Sáu:[09:00-22:30], Thứ Bảy:[09:00-22:30], Chủ Nhật:[09:00-22:30], Thứ Hai:[09:00-22:30]

Bia Thu Hằng có website không?

bia-thu-hang.business.site

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3135abaa7131e78b:0x76c8b6c9e1c02ff0

Xem thêm:  Phê Craft Beer - Nóc & Nốc, 211 Lê Đình Lý