BiBi House Đà Nẵng, 417 Trưng Nữ Vương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 417 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 570 00 55
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.457.248, 10.821.028.249.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà nghỉ Hương Đồng, An Luận