Binh An Village – Boutique Hotel & Restaurant, Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 01 Trần Phú, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 944028, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3510 732
Trang web 0254 3553 279
Vị trí chính xác Phường 5, Nhà hàng


Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Nem Nướng Lan Phúc, 321 Thống Nhất