Bít Tết Mlem, Hồng Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Võ Nguyên Giáp, Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0386 688 088
Trang web
Vị trí chính xác 20.952.704.699.999.900, 10.710.029.329.999.900


Địa chỉ Bít Tết Mlem ở đâu?

1 Võ Nguyên Giáp, Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bít Tết Mlem như thế nào?

Chủ Nhật:[09:30-14:00], Thứ Hai:[09:30-14:00], Thứ Ba:[09:30-14:00], Thứ Tư:[09:30-14:00], Thứ Năm:[09:30-14:00], Thứ Sáu:[09:30-14:00], Thứ Bảy:[09:30-14:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a594a8b09999d:0xec2545bbaeadc221

Xem thêm:  Quán Cơm Huỳnh Nhẫn, 127 Đường Lý Thường Kiệt