BJ Tokbokki Big C Mỹ Tho, 545 Lê Văn Phẩm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 545 Lê Văn Phẩm, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 097 777 28 53
Trang web
Vị trí chính xác 103.588.991, 1.063.408.723


Địa chỉ BJ Tokbokki Big C Mỹ Tho ở đâu?

545 Lê Văn Phẩm, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của BJ Tokbokki Big C Mỹ Tho như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Jollibee Cai Lậy - Co.opmart Cai Lậy, TT. Cai Lậy