Blues Q Coffee and Craft Beer Garden ( Bia thủ công), 27 Thanh Tịnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 27 Thanh Tịnh, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 577 01 20
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.617.572, 1.081.739.539


Địa chỉ Blues Q Coffee and Craft Beer Garden ( Bia thủ công) ở đâu?

27 Thanh Tịnh, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Blues Q Coffee and Craft Beer Garden ( Bia thủ công) như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà phê Mandolay 605, X5GM+FH9, ĐT605