Bông Hồng Hotel, Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 251 Đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường 1, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3868 288
Trang web dongthaptourist.com
Vị trí chính xác 10.290.174, 10.576.524.599.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel Như Ngọc, Khu Phố