Bright Hotel, Phước Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 196 Nguyễn Chí Thanh, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 091 122 36 90
Trang web
Vị trí chính xác 16.064.351, 108.220.548


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31421833524918c9:0x399ed103a7b5622d

Xem thêm:  Nhà trọ minh hiếu, 2QG4+8QC