Buffet 99K, Phước Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ M24Q+CJ3, Unnamed Road, Phước Bình, Long Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 707 92 00
Trang web
Vị trí chính xác 106.560.012, 10.703.905.329.999.900


Địa chỉ Buffet 99K ở đâu?

M24Q+CJ3, Unnamed Road, Phước Bình, Long Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Buffet 99K như thế nào?

Thứ Năm:[16:30-22:00], Thứ Sáu:[16:30-22:00], Thứ Bảy:[16:30-22:00], Chủ Nhật:[16:30-22:00], Thứ Hai:[16:30-22:00], Thứ Ba:[16:30-22:00], Thứ Tư:[16:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  MỲ CAY OMEGA, 123 Trương Công Định