Bụi Shop, đường 3/2 nối dài, Quảng Biên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ đường 3/2 nối dài, Quảng Biên, Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 091 879 37 73
Trang web
Vị trí chính xác 10.947.353.399.999.900, 1.069.889.687


Địa chỉ Bụi Shop ở đâu?

đường 3/2 nối dài, Quảng Biên, Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Bụi Shop như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thời Trang YODY Ghẽ, Tân Trường