Bún Chả Cá Quy Nhơn, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 84 Nguyễn Trường Tộ, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 093 361 56 17
Trang web
Vị trí chính xác 103.442.401, 10.707.985.819.999.900


Địa chỉ Bún Chả Cá Quy Nhơn ở đâu?

84 Nguyễn Trường Tộ, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún Chả Cá Quy Nhơn như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-11:30], Thứ Năm:[06:00-11:30], Thứ Sáu:[06:00-11:30], Thứ Bảy:[06:00-11:30], Chủ Nhật:[06:00-11:30], Thứ Hai:[06:00-11:30], Thứ Ba:[06:00-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Mi Cay Hot Hot, 60 Quang Trung