Bún thịt nướng Cô Năm, 124 Lương Nhữ Hộc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 124 Lương Nhữ Hộc, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0364 980 088
Trang web
Vị trí chính xác 16.035.655, 1.082.113.328


Địa chỉ Bún thịt nướng Cô Năm ở đâu?

124 Lương Nhữ Hộc, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún thịt nướng Cô Năm như thế nào?

Thứ Hai:[06:15-20:00], Thứ Ba:[06:15-20:00], Thứ Tư:[06:15-20:00], Thứ Năm:[06:15-20:00], Thứ Sáu:[06:15-20:00], Thứ Bảy:[06:15-20:00], Chủ Nhật:[06:15-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Tiệc Cưới Lân Hoàn, Dương Kinh