Bưu cục Hoà Khánh 3, Hoà Khánh Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 852 Tôn Đức Thắng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3736 055
Trang web
Vị trí chính xác 160.699.801, 10.815.137.539.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31421922bbed3afb:0xc85f138fcc3185d4

Xem thêm:  Bưu Điện Văn Hóa Xã Tu Tra, MCXQ+4Q9