Canvas Hotel, Phước Mỹ

Thông tin địa điểm

Khách sạn thời thượng có nhà hàng & hồ bơi

Địa chỉ 234 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3846 868
Trang web canvashotel.com.vn
Vị trí chính xác 160.665.357, 1.082.450.631


Phòng ở hiện đại trong khách sạn đầy phong cách có nhà hàng, quầy bar trên tầng mái và hồ bơi ngoài trời.

Địa chỉ Canvas Hotel ở đâu?

234 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3142178394c592b3:0xcee3a7de1a6c9a90

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Anh Dừa, An Đông