cellphone S, 536 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 536 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7106 5536
Trang web cellphones.com.vn
Vị trí chính xác 1.080.965, 10.671.252.199.999.900


Địa chỉ cellphone S ở đâu?

536 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của cellphone S như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Dịch vụ Công Nghệ Thông Tin, Đồng Nai 81000