CellphoneS – Cửa hàng điện thoại chính hãng giá tốt, 161 Nguyễn Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 161 Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7101 6161
Trang web cellphones.com.vn
Vị trí chính xác 107.824.388, 106.627.234


Địa chỉ CellphoneS - Cửa hàng điện thoại chính hãng giá tốt ở đâu?

161 Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của CellphoneS - Cửa hàng điện thoại chính hãng giá tốt như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH, Khu phố, Nội hóa 2