CellphoneS – Cửa hàng điện thoại chính hãng giá tốt, 241-243 Đ Đỗ Xuân Hợp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 241-243 Đ Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7108 8241
Trang web dienthoaivui.com.vn
Vị trí chính xác 10.824.426.899.999.900, 10.676.933


Địa chỉ CellphoneS - Cửa hàng điện thoại chính hãng giá tốt ở đâu?

241-243 Đ Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của CellphoneS - Cửa hàng điện thoại chính hãng giá tốt như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Thế Giới Di Động, 60 Đường Ba Mươi Tháng Tư