Charlotte Homestay, 6 Bis Hẻm Hoàng Hoa Thám

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6 Bis Hẻm Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam
Số điện thoại 090 639 96 41
Trang web charlottehomestay.com
Vị trí chính xác 119.413.998, 1.084.652.974


Địa chỉ Charlotte Homestay ở đâu?

6 Bis Hẻm Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  MURRAY Guesthouse, 11-15 Trương Định