Chi Chin Restaurant, Hoà Khánh Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 21 Âu Cơ, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3738 623
Trang web
Vị trí chính xác 16.071.303.399.999.900, 1.081.497.443


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314218d610fdca95:0x974f6878a2e9cd52

Xem thêm:  Quán Ăn Long Huy, TT. Ngãi Giao