Chickpea Eatery – Vegan/ Thuần Chay, 73-12 Trương Định

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 73-12 Trương Định, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0766 731 285
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.894.773, 1.082.488.089


Địa chỉ Chickpea Eatery - Vegan/ Thuần Chay ở đâu?

73-12 Trương Định, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Chickpea Eatery - Vegan/ Thuần Chay như thế nào?

Thứ Hai:[09:30-14:00], Thứ Ba:[09:30-14:00], Thứ Tư:[09:30-14:00], Thứ Năm:[09:30-14:00], Thứ Sáu:[09:30-14:00], Thứ Bảy:[09:30-14:00], Chủ Nhật:[09:30-14:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Xanh Xanh shop - Thực phẩm sạch Hội An, 580 Cửa Đại