CHIM XANH quán, Sơn Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ J9R5+XV4, Ngãi Giao – Hòa Bình, Sơn Bình, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 098 520 05 37
Trang web
Vị trí chính xác 106.423.755, 10.735.970.999.999.900


Địa chỉ CHIM XANH quán ở đâu?

J9R5+XV4, Ngãi Giao – Hòa Bình, Sơn Bình, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của CHIM XANH quán như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hiệu Bánh Cam Nhung, Thuỷ Đường