Chợ Đạ Rsal, 54JQ+C48, QL27

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 54JQ+C48, QL27, Nông trường Rơ Mai, Đam Rông, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 090 295 79 38
Trang web
Vị trí chính xác 121.810.309, 1.081.378.336


Địa chỉ Chợ Đạ Rsal ở đâu?

54JQ+C48, QL27, Nông trường Rơ Mai, Đam Rông, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Đạ Rsal như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chợ Thanh Vinh, 65 Âu Cơ