Cho thuê xe, xe hoa, xe cưới, xe rước dâu Mercedes, BMW và mui trần, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 80 Đường Võ Liêm Sơn, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 093 222 20 00
Trang web thuexevipsaigon.com
Vị trí chính xác 107.369.601, 1.066.755.053


Địa chỉ Cho thuê xe, xe hoa, xe cưới, xe rước dâu Mercedes, BMW và mui trần ở đâu?

80 Đường Võ Liêm Sơn, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cho thuê xe, xe hoa, xe cưới, xe rước dâu Mercedes, BMW và mui trần như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh