Chợ Vị Hảo, XPRP+XGG, TL 745

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XPRP+XGG, TL 745, Thái Hoà, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 636 89 53
Trang web
Vị trí chính xác 10.992.444.299.999.900, 1.067.363.405


Địa chỉ Chợ Vị Hảo ở đâu?

XPRP+XGG, TL 745, Thái Hoà, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Vị Hảo như thế nào?

Thứ Ba:[04:00-22:30], Thứ Tư:[04:00-22:30], Thứ Năm:[04:00-22:30], Thứ Sáu:[04:00-22:30], Thứ Bảy:[04:00-22:30], Chủ Nhật:[04:00-22:30], Thứ Hai:[04:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Kim Chi, Tân Biên