CHUYÊN KHOA NHI – TAM KỲ, 413 Phan Châu Trinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 413 Phan Châu Trinh, Phường Phước Hòa, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 091 300 70 09
Trang web fb.com
Vị trí chính xác 15.566.044.199.999.900, 1.084.934.176


Địa chỉ CHUYÊN KHOA NHI - TAM KỲ ở đâu?

413 Phan Châu Trinh, Phường Phước Hòa, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của CHUYÊN KHOA NHI - TAM KỲ như thế nào?

Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[Đóng cửa], Thứ Bảy:[15:30-19:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Chuyên Khoa - Bs Nguyễn Văn Tặng, Mỹ Phước