City High Dining, Opposite, 27, 9 Ng. Gia Tự

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Opposite, 27, 9 Ng. Gia Tự, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0898 999 420
Trang web
Vị trí chính xác 160.700.908, 10.821.758.349.999.900


Địa chỉ City High Dining ở đâu?

Opposite, 27, 9 Ng. Gia Tự, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của City High Dining như thế nào?

Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[17:00-22:00], Thứ Tư:[17:00-22:00], Thứ Năm:[17:00-22:00], Thứ Sáu:[17:00-22:00], Thứ Bảy:[17:00-22:00], Chủ Nhật:[17:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Madame Lân, 04 Bạch Đằng