Classy BEER & Cocktail, D11a Đ. Võ Thị Sáu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ D11a Đ. Võ Thị Sáu, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 096 253 40 55
Trang web
Vị trí chính xác 109.487.357, 10.683.146.769.999.900


Địa chỉ Classy BEER & Cocktail ở đâu?

D11a Đ. Võ Thị Sáu, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Classy BEER & Cocktail như thế nào?

Thứ Tư:[18:00-01:00], Thứ Năm:[18:00-01:00], Thứ Sáu:[18:00-01:00], Thứ Bảy:[18:00-01:00], Chủ Nhật:[18:00-01:00], Thứ Hai:[18:00-01:00], Thứ Ba:[18:00-01:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Bia thị trấn, 334 Cống Quỳnh