Cỏ Mây Homestay, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3a Nguyễn Trường Tộ, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 325913, Việt Nam
Số điện thoại 0363 808 567
Trang web
Vị trí chính xác 103.400.091, 1.070.785.331


Hình ảnh

Xem thêm:  TTC Hotel - Airport - Khách Sạn TTC Hoàng Văn Thụ Giá Tốt Gần Sân Bay, 315 Hoàng Văn Thụ