Cơ Sở Giặt Ủi Thu Huệ 2, 177 Đ. Phạm Như Xương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 177 Đ. Phạm Như Xương, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 098 707 47 85
Trang web
Vị trí chính xác 160.652.308, 1.081.491.511


Hình ảnh

Xem thêm:  Cơ Sở Giặt Ủi Long Thúy, 40 Đường Nguyễn An Ninh