Cơ Sở Vá Vỏ Ô Tô 175A, Tân Thới Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 175 Lũy Bán Bích, Tân Thới Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 133 00 02
Trang web
Vị trí chính xác 107.681.378, 1.066.316.746


Xem thêm:  GARAGE OTO PCS - B. DƯỠNG & S. CHỮA OTO, Phường 10