Cocotte Bến Thành, Phường Bến Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 136 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3823 2331
Trang web bit.ly
Vị trí chính xác 10.773.832.299.999.900, 10.669.804.359.999.900


Địa chỉ Cocotte Bến Thành ở đâu?

136 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cocotte Bến Thành như thế nào?

Thứ Năm:[11:00-14:00], Thứ Sáu:[11:00-14:00], Thứ Bảy:[11:00-14:00], Chủ Nhật:[11:00-14:00], Thứ Hai:[11:00-14:00], Thứ Ba:[11:00-14:00], Thứ Tư:[11:00-14:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bò Tơ 5 Sánh, Khu phố 2