Cơm Lam-Gà Nướng CÔ SINH, 178 Đ. Hùng Vương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 178 Đ. Hùng Vương, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 097 366 77 09
Trang web
Vị trí chính xác 119.401.859, 1.084.845.921


Địa chỉ Cơm Lam-Gà Nướng CÔ SINH ở đâu?

178 Đ. Hùng Vương, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm Lam-Gà Nướng CÔ SINH như thế nào?

Chủ Nhật:[08:30-19:00], Thứ Hai:[08:30-19:00], Thứ Ba:[08:30-19:00], Thứ Tư:[08:30-19:00], Thứ Năm:[08:30-19:00], Thứ Sáu:[08:30-19:00], Thứ Bảy:[08:30-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Nướng Bbq, Phước Hiệp