cơm niêu tiến thành, 78 Hà Bổng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 78 Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0822 221 989
Trang web
Vị trí chính xác 16.065.605.899.999.900, 1.082.443.369


Hình ảnh

Xem thêm:  Lẩu nướng kichi Quán, Phú Ngọc