Cơm Tấm Minh Xuân, Khu Phố 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 332 Đ. Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 5, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 810000, Việt Nam
Số điện thoại 094 850 58 08
Trang web
Vị trí chính xác 10.962.703.999.999.900, 1.068.372.864


Địa chỉ Cơm Tấm Minh Xuân ở đâu?

332 Đ. Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 5, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 810000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm Tấm Minh Xuân như thế nào?

Thứ Năm:[05:30-20:00], Thứ Sáu:[05:30-20:00], Thứ Bảy:[05:30-20:00], Chủ Nhật:[05:30-20:00], Thứ Hai:[05:30-20:00], Thứ Ba:[05:30-20:00], Thứ Tư:[05:30-20:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174dc1915fc5c91:0x9fe47a3ffe218497

Xem thêm:  Cơm Gà Hải Nam Hưng Ký, Phường 4